Rakennetaan uusiutuva tulevaisuus

Tuulialfa Oy

Tuulialfa Oy kehittää uusiutuvan energian tuotantoa ja samalla pyrkien nostamaan maanomistajan maan arvoa. Kehitämme uusiutuvan energian hankkeita kaikkialla Suomessa

Yhtiö keskittyy tuulivoima- ja aurinkosähköhankkeisiin sekä niihin liittyvään suunnitteluun ja kehitykseen. Tuulialfa pitää uusiutuvaa energiaa mahdollisuutena vähentää CO2 –pohjaista energiantuotantoa sekä merkittävänä energiantuotantomuotona tulevaisuuden monimuotoisissa energia ratkaisuissa.

Tuulialfan visio tulevaisuuden energiajärjestelmästä on uusiutuva paikallinen ja monimuotoinen energiantuotanto, jossa integroidaan tuottaja ja kuluttaja yhdeksi kokonaisuudeksi. Energiantuottaja vastaa suuren mittakaavan tuotannosta integroiden kuluttajien omat tuotantomuodot, säätö-, ja akkukapasiteetin vastaamaan reaaliaikaisesti alueelliseen kulutukseen ja sähköverkon vaatimuksiin.

Tuulialfan visio yhtiönä on olla pitkäaikainen ja luetettu hankekehittäjä, jonka hankkeet ovat sekä taloudellisesti kannattavia että ympäristöllisesti kestäviä ja valikoituneet luonnon ja paikallisuuden ehdoilla. Tuulialfa pyrkii myös edelläkävijäksi monimuotoisten ja keskenään integroitujen uusiutuvan energiantuotantohankkeiden hankekehitysyhtiönä.