Rakennetaan uusiutuva tulevaisuus

Tuulivoima

Tuulivoima on liike-energian muuntamista sähköksi, yleensä tuuliturbiinien pyörivien lapojen välityksellä. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin auringon säteilystä. Tuulivoiman hyödyntäminen on mitä paras tapa valjastaa maapallomme energiavirtoja kestävästi.

Teknologian kehittyessä ja maailman valveutuessa fossiilisten energianmuotojen vaikutuksiin ympäristössä, on tuulivoima vakiinnuttanut asemaansa yhtenä parhaista uuteen energian tuotantoon tehtävissä investoinneissa. Tuulivoiman ympäristövaikutukset pystytään nykyteknologialla ja osaavalla hankekehitystyöllä minimoimaan ja voimaloiden tullessa käyttöikänsä päähän ne voidaan verrattain helposti purkaa ja alue entisöidä. Todennäköisempi skenaario on kuitenkin, että maanomistajien ja energiantuottajien intresseissä on päivittää voimalat teknologian kehityksen myötä ja jatkaa tuotantoa entistä paremmin ympäristön huomioivilla ja energiaa tuottavilla voimaloilla.

"Tuulivoima on yksi parhaiten hyödynnettäviä uusiutuvan energian tuotantomuotoja teollisessa mittakaavassa. Tuulivoima on myös yksi halvimmista energiantuotantomuodoista maailmassa."

Tuuli- ja aurinkoenergiassa on myös suuri liiketoimintapotentiaali. Bloomberg arvioi pelkästään aurinkoenergian haalivan suurimman osan globaaleista vuoteen 2040 tehtävistä energiainvestointimiljardeista. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan noin puolet maailman sähköntuotantoinvestoinneista kohdentuu lähivuosina aurinko- ja tuulivoimaan.

Suomi tarvitsee uusiutuvan energian hankkeita ollakseen energiatuotantomurroksen eturintamassa ja tiennäyttäjä tulevaisuuden uusiutuvassa energiapaletissa.

Mikäli sinulla on mielestäsi tuulivoiman tuotannolle sopiva paikka hallussasi, ota yhteyttä meihin ja katsotaan yhdessä, soveltuuko alue tuulivoiman tuotannolle. Näytä yhteystiedot.