Rakennetaan uusiutuva tulevaisuus

Aurinkoenergia

Aurinkoenergia on auringon säteilemän energian hyödyntämistä sähkö- tai lämpöenergiana. Yleensä termillä tarkoitetaan erityisesti suoraa säteilyenergian hyödyntämistä aurinkokennon tai aurinkokeräimen avulla. Aurinkoenergian hyödyntämisessä on energiapotentiaaliltaan maailman suurimpia mahdollisuuksia!

Tuulialfa kehittää potentiaalisia MW-luokan hankealueita Suomessa. Teknologian kehitys erityisesti aurinkosähköpaneeleissa on johtanut siihen, että viimeisimpien maailmalla ostettujen hankkeiden €/MWh-hinta on halventunut jopa merkittävästi alle perinteisten voimantuotantotapojen alle. Suomessa aurinkovoiman potentiaali on jo havaittu ja useita hankkeita on jo käynnissä ilman erillisiä tukia, joita on muilla energiantuotantomuodoilla. Nämä hankkeet ovat pääosin omakäyttöön suunnattuja hankkeita, jolloin sähkön tuottajan ei tarvitse maksaa sähköveroa eikä sähkönsiirrosta aiheutuvia kuluja.

Jos sinulla on potentiaalinen hankealue (useita hehtaareja) ja ennen kaikkea tarvetta tuottaa sähköä omaan käyttöösi isommissa mittakaavoissa (MW-luokkaa), ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä, soveltuuko alue aurinkovoiman tuotannolle. Näytä yhteystiedot.