Rakennetaan uusiutuva tulevaisuus

Tuulialfa Oy

Tuulialfa Oy toimii kehittääkseen kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa ja samalla pyrkien nostamaan maanomistajan maan arvoa. Kehitämme uusiutuvan energian hankkeita kaikkialla Suomessa. Mikäli haluat lisätuloja omistamastasi maasta, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Yhtiö keskittyy tuulivoima- ja aurinkosähköhankkeisiin sekä niihin liittyvään suunnitteluun ja kehitykseen. Tuulialfa pitää uusiutuvaa energiaa mahdollisuutena vähentää CO2 -pohjaista energiantuotantoa sekä merkittävänä energiantuotantomuotona tulevaisuuden monimuotoisissa energiaratkaisuissa. Lisätietoja yrityksestämme

 

Tuulialfan visio yhtiönä on olla pitkäaikainen ja luotettu hankekehittäjä, jonka hankkeet ovat sekä taloudellisesti kannattavia että ympäristöllisesti kestäviä ja valikoituneet luonnon ja paikallisuuden ehdoilla. Tuulialfa pyrkii myös edelläkävijäksi monimuotoisten ja keskenään integroitujen uusiutuvan energiantuotantohankkeiden hankekehitysyhtiönä.

 

Maanomistajille

 
Metsämaat

Maanomistajilla mahdollisuus merkittäviin lisätuloihin

Uusiutuvan energian hankekehitystoimintamallimme perustuu kiinteään yhteistyöhön maanomistajien kanssa. Hankekehitysmallimme ottaa huomioon maanomistajan erityistoiveet ja huomioimme paikallisen väestön ja kunnallisen päätöksenteon hankekehityksessämme. Hyvän hankealueen löydyttyä maanomistajilla on hyvä mahdollisuus merkittävien lisätulojen hankkimiseen alueiden nykykäytön rinnalle. Maanomistajan ja Tuulialfan yhteistyöllä kykenemme nopeasti selvittämään maanomistajan maaomaisuuden soveltuvuuden uusiutuvan energian tuotantoon.

 

Myös metsäiset sisämaan alueet soveltuvat nykyään hyvin tuulivoimatuotantoon. Tämän on mahdollistanut teknologian kehitys. Nykyteknologialla tuulivoimalan torni nousee jopa 160 metrin korkeuteen, jolloin metsän tuulta jarruttava vaikutus pienenee merkittävästi. Erityisesti suurten vesistöjen lähistöt sekä vaarat ja tunturialueet ovat potentiaalista aluetta tuulivoimantuotantoon.

Toimintamme ytimessä on vastuullisuus hankkeidemme ympäristövaikutuksista. Näin toimien voidaan varmistaa, etteivät hankkeet häiritse kohtuuttomasti lähialueiden muuta maankäyttöä ja minimoida myös riskit myöhemmille yllätyksille. Laiteinvestoinnit ovat pitkäikäisiä ja pääomaintensiivisiä ja ennakkoon tehdyt huolelliset selvitykset ja riskiarviot ovat siksikin erittäin tärkeitä. Selvitämmekin hankealueemme tarkkaan ennen päätöstä hankkeen viemisestä eteenpäin. Näitä ovat mm. etäisyys asuntoihin ja mökkeihin, maisema ja luontoarvot sekä paikallinen eläimistö. Mikäli sinulla on mielestäsi tuulivoiman tuotannolle sopiva paikka hallussasi, ota yhteyttä meihin ja katsotaan yhdessä, soveltuuko alue tuulivoiman tuotannolle. Näytä yhteystiedot.